Povídání o Madridu


Madrid je hlavním městem Španělska, leží ve středu země. Má přes 3 milióny obyvatel, je též hlavním městem stejnojmenné španělské provincie, která je současně jednou ze 17 autonomních oblastí Španělska. V madridské aglomeraci žije více jak 5 miliónů obyvatel.

Pokud byste se pokusili projít v Madridu systematicky všechny pamětihodnosti, hrozí, že ztroskotáte již jen na jejich množství. Trocha plánování sice neškodí, ale hlavní město Španělska, které návštěvníkům nabízí nepřeberné množství smyslových vjemů, je nejlepší si vychutnat tak, jak nám je náhoda přichystá.

Cesta do centra vede přes široké bulváry plné zeleně, přes obrovská kruhová náměstí a kolem pompézních architektonických staveb. Hlavní pošta spíše připomíná svatební dort, anticky působící triumfální oblouky , banky skrývající se v budovách připomínajících renesanční zámečky, ale i hypermoderní mrakodrapy.

Historie Madridu začala na západním okraji historického středu města, kde postupem času vyrostl monumentální královský palác. Právě zde si nechal roku 852 arabský dobyvatel emír Muhammad I. postavit Alcázar , pevnostní palác Mayrit . Po vyhnání Maurů v 11. století používali křesťanští panovníci Alcazár jako lovecký zámek a z jména Mayrit se vyvinul název Madrid. Roku 1561 se Madrid stal hlavním městem Španělska. Až do roku 1734 sloužil Alcázar jako rezidence katolických králů, pak však vyhořela a byla nahrazena Palaciem Real, zámkem desetkrát větším než londýnský Buckinghamský palác. Řada jeho sálů s nástropními freskami, zlaceným štukováním a lustry o hmotnosti téměř 100 kg se zdá být až nekonečná. Ke skvostům paláce patří sály Trůnní, Gaspariniho a Porcelánový. Současný král Juan Carlos I. používá tuto monumentální stavbu již jen k reprezentačním účelům.

Kolem paláce byste také našli přilehlé parky Casa de Campo nebo park atrakcí Parque Atracciónes a zoologickou zahradu. Jardin de Sabatini jsou zahrady u Palacio Real, ze kterých je Královský palác nejčastěji fotografován na pohlednice. Toto severní křídlo je opravdu nádherné a monumentálnější než křídlo jižní. Palacio Real je jednoznačně největší dominantou Madridu a jeho nejkrásnější stavbou. Naproti paláci stojí asi největší kostel v Madridu Virgen de la Almudena . Blízko centra se nachází obrazárna muzeo del Prado, kde je nejen možné shlédnout některé habsburské panovníky, ale také jedinečnou sbírku šesti tisíc malířských děl mistrů z celé Evropy.

Plaza de Espańa je to obdélníkové náměstí s parčíkem a pomníkem Miguela de Cervantese a jeho románových postav Dona Quijota a Sancho Panzy. V parčíku jsou krásné vodní plochy. Na náměstí Mayor, nejkrásnějším náměstí v Madridu, přihlížela vrchnost ze svého balkónu popravám, býčím zápasům a upalovaní kacířů.

Museo Arqueológico Nacional, kde se dá shlédnout snad všechno, od začátků lidstva přes dobu bronzovou, staré Egypťany, Řeky a Římany až po středověk. Zajímavá je hlavně egyptská mumie kněžky v sarkofágu a také kopie celé jeskyně Altamira, která stála v zahradě.