Znak klubu


První znak klubu Madrid Football Club byl velmi jednoduchého motivu. Spočíval ve třech do sebe propletených iniciálů klubu, tedy z písmen M, F a C vyvedených v tmavě modré barvě na bílém dresu. Tehdejší předpisy však stanovovaly, že pro zápasy s jinými týmy museli hráči nosit na levé straně hrudi znak města Madrid, který tedy nahrazoval samotný znak klubu.

První změna znaku pochází z roku 1908, kdy se změnil styl do sebe propletených iniciálů, které byly také nově vepsány do kruhu.

Další úprava znaku byla provedena až v roce 1920, kdy španělský král Alfons XIII udělil klubu titul Real (=královský). Právě z toho důvodu byla ke znaku připojena královská koruna a klub byl přejmenován na Real Madrid Foot ball Club.

Pro oficiální zápasy byl však nadále používán městský znak společně s bourbonskou korunou.

V roce 1941, dva roky po skončení španělské občanské války, se do znaku vrátila královská koruna. Byla to především snaha o vyjádření stanoviska tehdejší republiky, monarchie však byla spíše jen formální záležitostí. Byly také změněny barvy. Převládající barvou znaku se nyní stala barva zlatá. Právě s tímto znakem na hrudi dosáhli hráči klubu největších úspěchů nejen na domácí scéně ale i v mezinárodním měřítku. Došlo také k dalšímu přejmenování klubu na již aktuálně používaný název Real Madrid Club de Fútbol.

Poslední úpravy byly provedeny v roce 2001, kdy klub stále hojněji využíval znak k propagaci Realu Madrid jako “značky“. Změny nebyly nikterak rozsáhlé, iniciály klubu se objemově zvětšily, veškeré části znaku byly modře olemovány a diagonálně umístěná šerpa se zkrátila. Právě v takové podobě je k vidění i dnes.